Câu hỏi:

19/07/2020 548

 sự ổn định trong mục tiêu của mình?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Mỗi nước trong khu vực Đông Nam Á có trình độ phát triển kinh tế - xã hội ở một mức độ khác nhau, chịu ảnh hưởng của sự mất ổn định vào từng thời điểm khác nhau trong tiến trình phát triển. Đồng thời, hiện nay giữa các nước còn có sự tranh chấp phức tạp về biên giới, vùng biển đảo. Vì vậy, vấn đề giữ ổn định trong khu vực luôn được đề cao để hạn chế tối đa sự can thiệp của các cường quốc bên ngoài.

Đông dân, thành phần dân tộc đa dạng, nhiều tôn giáo không phải là nguyên nhân chính để các nước ASEAN nhấn mạnh đến mục tiêu ổn định trong khu vực

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hạn chế lớn nhất về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Nhật Bản là?

Xem đáp án » 19/07/2020 9,581

Câu 2:

AFF Championship là hoạt động biểu hiện cho cơ chế hợp tác nào sau đây của ASEAN?

Xem đáp án » 19/07/2020 1,146

Câu 3:

Tuyến đường xuyên Á đi qua những quốc gia nào của khu vực Đông Nam Á lục địa?

Xem đáp án » 19/07/2020 892

Câu 4:

Trung Quốc và Việt Nam đều có đường biên giới trên đất liền với?

Xem đáp án » 19/07/2020 765

Câu 5:

Ngành vận tải biển của Nhật Bản phát triển mạnh là do?

Xem đáp án » 19/07/2020 714

Câu 6:

Điểm tương đồng về phát triển nông nghiệp giữa các nước Đông Nam Á và Mĩ Latinh là?

Xem đáp án » 19/07/2020 669

Câu 7:

Hoang mạc nào thuộc lãnh thổ Trung Quốc?

Xem đáp án » 19/07/2020 658

Bình luận


Bình luận