Câu hỏi:

20/07/2020 10,346

Nội dung nào sau đây không thuộc về quan hệ bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình bao gồm: Bình đẳng giữa vợ và chồng, bình đẳng giữa cha mẹ và con, bình đẳng giữa ông bà và cháu, bình đẳng giữa anh, chị, em.

Đáp án cần chọn là: C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng và giữa các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ ở phạm vi gia đình và xã hội là nội dung của khái niệm nào sau đây?

Xem đáp án » 20/07/2020 19,093

Câu 2:

Trong quan hệ lao động cụ thể, quyền bình đẳng của công dân được thực hiện thông qua yếu tố nào dưới đây?

Xem đáp án » 20/07/2020 10,390

Câu 3:

Các doanh nghiệp cần thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây trong kinh doanh?

Xem đáp án » 20/07/2020 9,293

Câu 4:

Bình đẳng giữa ông bà và cháu được thể hiện qua nghĩa vụ và quyền giữa ông bà nội, ông bà ngoại và các cháu, là mối quan hệ mấy chiều?

Xem đáp án » 20/07/2020 7,842

Câu 5:

Vợ, chồng bình đẳng trong sử dụng thời gian nghỉ chăm sóc con ốm theo quy định của pháp luật là nội dung của bình đẳng trong quan hệ

Xem đáp án » 20/07/2020 4,640

Câu 6:

Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, thể hiện ở các quyền nào dưới đây?

Xem đáp án » 20/07/2020 4,636

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK