Câu hỏi:

21/07/2020 1,511

Tính chất khí hậu nào là nền tảng của thiên nhiên Việt Nam?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Tính chất chủ yếu của thiên nhiên nước ta là tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm. Nền tảng là khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều.

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cảnh quan vùng núi thay đổi nhanh chóng theo

Xem đáp án » 21/07/2020 1,334

Câu 2:

Loại cảnh quan chiếm ưu thế trong cảnh quan chung của tự nhiên Việt Nam là

Xem đáp án » 21/07/2020 822

Câu 3:

Vì sao nói Việt Nam là một nước ven biển?

Xem đáp án » 21/07/2020 585

Câu 4:

Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm không được thể hiện trong các thành phần tự nhiên nào sau đây?

Xem đáp án » 21/07/2020 501

Câu 5:

Tại sao thiên nhiên Việt Nam mang đặc điểm nhiệt đới gió mùa ẩm?

Xem đáp án » 21/07/2020 452

Câu 6:

Khí hậu nhiệt đới gió mùa Việt Nam có ảnh hưởng chủ yếu đến ngành nào sau đây?

Xem đáp án » 21/07/2020 443

Bình luận


Bình luận