Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 39: (có đáp án) Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam (phần 2)

  • 852 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 22 phút

Câu 1:

Loại cảnh quan chiếm ưu thế trong cảnh quan chung của tự nhiên Việt Nam là

Xem đáp án

Giải thích: Loại cảnh quan chiếm ưu thế trong cảnh quan chung của tự nhiên Việt Nam là cảnh quan đồi núi, đồi núi thấp chiếm ¾ diện tích.

Đáp án: A


Câu 2:

Cảnh quan vùng núi thay đổi nhanh chóng theo

Xem đáp án

Giải thích: Cảnh quan vùng núi thay đổi nhanh chóng theo quy luật đai cao. Nhờ đó ở các vùng núi cao có thể phát triển các cây trồng cận nhiệt đới hoặc nghỉ mát, du lịch.

Đáp án: B


Câu 3:

Tính chất chủ yếu của thiên nhiên nước ta là

Xem đáp án

Giải thích: Tính chất chủ yếu của thiên nhiên nước ta là tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm. Tính chất này thể hiện qua tất cả các yếu tố của tự nhiên như khí hậu, sông ngòi, địa hình, thổ nhưỡng và sinh vật.

Đáp án: A


Câu 4:

Tính chất khí hậu nào là nền tảng của thiên nhiên Việt Nam?

Xem đáp án

Giải thích: Tính chất chủ yếu của thiên nhiên nước ta là tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm. Nền tảng là khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều.

Đáp án: B


Câu 5:

Sự phối hợp của các thành phần tự nhiên đã làm 

Xem đáp án

Giải thích: Sự phối hợp của các thành phần tự nhiên đã làm tăng thêm tính đa dạng, phức tạp của toàn bộ cảnh quan tự nhiên Việt Nam.

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận