Câu hỏi:

21/07/2020 270

Nói Việt Nam là xứ sở cả cảnh quan đồi núi là do

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Nguyên nhân chủ yếu nói Việt Nam là xứ sở cả cảnh quan đồi núi là do đồi núi ở nước ta chiếm 3/4 diện tích tự nhiên còn vùng đồng bằng chỉ chiếm 1/4 diện tích lãnh thổ.

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính chất khí hậu nào là nền tảng của thiên nhiên Việt Nam?

Xem đáp án » 21/07/2020 1,524

Câu 2:

Cảnh quan vùng núi thay đổi nhanh chóng theo

Xem đáp án » 21/07/2020 1,356

Câu 3:

Loại cảnh quan chiếm ưu thế trong cảnh quan chung của tự nhiên Việt Nam là

Xem đáp án » 21/07/2020 823

Câu 4:

Vì sao nói Việt Nam là một nước ven biển?

Xem đáp án » 21/07/2020 587

Câu 5:

Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm không được thể hiện trong các thành phần tự nhiên nào sau đây?

Xem đáp án » 21/07/2020 504

Câu 6:

Tại sao thiên nhiên Việt Nam mang đặc điểm nhiệt đới gió mùa ẩm?

Xem đáp án » 21/07/2020 454

Câu 7:

Khí hậu nhiệt đới gió mùa Việt Nam có ảnh hưởng chủ yếu đến ngành nào sau đây?

Xem đáp án » 21/07/2020 445

Bình luận


Bình luận