Câu hỏi:

21/07/2020 444

Khí hậu nhiệt đới gió mùa Việt Nam có ảnh hưởng chủ yếu đến ngành nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Khí hậu nhiệt đới gió mùa Việt Nam có ảnh hưởng chủ yếu đến ngành sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trong trồng trọt (cây lương thực và cây công nghiệp).

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính chất khí hậu nào là nền tảng của thiên nhiên Việt Nam?

Xem đáp án » 21/07/2020 1,511

Câu 2:

Cảnh quan vùng núi thay đổi nhanh chóng theo

Xem đáp án » 21/07/2020 1,348

Câu 3:

Loại cảnh quan chiếm ưu thế trong cảnh quan chung của tự nhiên Việt Nam là

Xem đáp án » 21/07/2020 823

Câu 4:

Vì sao nói Việt Nam là một nước ven biển?

Xem đáp án » 21/07/2020 587

Câu 5:

Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm không được thể hiện trong các thành phần tự nhiên nào sau đây?

Xem đáp án » 21/07/2020 502

Câu 6:

Tại sao thiên nhiên Việt Nam mang đặc điểm nhiệt đới gió mùa ẩm?

Xem đáp án » 21/07/2020 453

Bình luận


Bình luận