Câu hỏi:

21/07/2020 418

Vùng nào ở nước ta vào mùa đông tính chất nóng ẩm bị xáo trộn nhiều nhất?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Do trực tác động trực tiếp của gió mùa Đông Bắc nên ở miền Bắc vào mùa đông tính chất nóng ẩm bị xáo trộn nhiều nhất.

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính chất khí hậu nào là nền tảng của thiên nhiên Việt Nam?

Xem đáp án » 21/07/2020 1,492

Câu 2:

Cảnh quan vùng núi thay đổi nhanh chóng theo

Xem đáp án » 21/07/2020 1,292

Câu 3:

Loại cảnh quan chiếm ưu thế trong cảnh quan chung của tự nhiên Việt Nam là

Xem đáp án » 21/07/2020 820

Câu 4:

Vì sao nói Việt Nam là một nước ven biển?

Xem đáp án » 21/07/2020 568

Câu 5:

Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm không được thể hiện trong các thành phần tự nhiên nào sau đây?

Xem đáp án » 21/07/2020 500

Câu 6:

Tại sao thiên nhiên Việt Nam mang đặc điểm nhiệt đới gió mùa ẩm?

Xem đáp án » 21/07/2020 451

Câu 7:

Khí hậu nhiệt đới gió mùa Việt Nam có ảnh hưởng chủ yếu đến ngành nào sau đây?

Xem đáp án » 21/07/2020 434

Bình luận


Bình luận