Câu hỏi:

21/07/2020 297

Tính chất chủ yếu của thiên nhiên nước ta là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Tính chất chủ yếu của thiên nhiên nước ta là tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm. Tính chất này thể hiện qua tất cả các yếu tố của tự nhiên như khí hậu, sông ngòi, địa hình, thổ nhưỡng và sinh vật.

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính chất khí hậu nào là nền tảng của thiên nhiên Việt Nam?

Xem đáp án » 21/07/2020 1,503

Câu 2:

Cảnh quan vùng núi thay đổi nhanh chóng theo

Xem đáp án » 21/07/2020 1,328

Câu 3:

Loại cảnh quan chiếm ưu thế trong cảnh quan chung của tự nhiên Việt Nam là

Xem đáp án » 21/07/2020 822

Câu 4:

Vì sao nói Việt Nam là một nước ven biển?

Xem đáp án » 21/07/2020 583

Câu 5:

Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm không được thể hiện trong các thành phần tự nhiên nào sau đây?

Xem đáp án » 21/07/2020 500

Câu 6:

Tại sao thiên nhiên Việt Nam mang đặc điểm nhiệt đới gió mùa ẩm?

Xem đáp án » 21/07/2020 451

Câu 7:

Khí hậu nhiệt đới gió mùa Việt Nam có ảnh hưởng chủ yếu đến ngành nào sau đây?

Xem đáp án » 21/07/2020 443

Bình luận


Bình luận