Câu hỏi:

21/07/2020 332

Sự phối hợp của các thành phần tự nhiên đã làm 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Sự phối hợp của các thành phần tự nhiên đã làm tăng thêm tính đa dạng, phức tạp của toàn bộ cảnh quan tự nhiên Việt Nam.

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính chất khí hậu nào là nền tảng của thiên nhiên Việt Nam?

Xem đáp án » 21/07/2020 1,566

Câu 2:

Cảnh quan vùng núi thay đổi nhanh chóng theo

Xem đáp án » 21/07/2020 1,399

Câu 3:

Loại cảnh quan chiếm ưu thế trong cảnh quan chung của tự nhiên Việt Nam là

Xem đáp án » 21/07/2020 835

Câu 4:

Vì sao nói Việt Nam là một nước ven biển?

Xem đáp án » 21/07/2020 595

Câu 5:

Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm không được thể hiện trong các thành phần tự nhiên nào sau đây?

Xem đáp án » 21/07/2020 506

Câu 6:

Tại sao thiên nhiên Việt Nam mang đặc điểm nhiệt đới gió mùa ẩm?

Xem đáp án » 21/07/2020 459

Câu 7:

Khí hậu nhiệt đới gió mùa Việt Nam có ảnh hưởng chủ yếu đến ngành nào sau đây?

Xem đáp án » 21/07/2020 446

Bình luận


Bình luận