Câu hỏi:

21/07/2020 3,330

Nội dung nào dưới đây không thuộc quyền sáng tạo?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Quyền sáng tạo gồm:

+ Quyền tác giả.

+ Quyền sở hữu công nghiệp.

+ Quyền hoạt động khoa học, công nghệ.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào sau đây không thể hiện quyền học tập của công dân?

Xem đáp án » 21/07/2020 5,298

Câu 2:

Mọi công dân đều có quyền học tập từ thấp đến cao, có thể học bất cứ ngành, nghề nào, có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học thường xuyên, học suốt đời là nội dung của quyền nào dưới đây?

Xem đáp án » 21/07/2020 3,559

Câu 3:

Việc làm nào dưới đây giúp thực hiện quyền sáng tạo của công dân?

Xem đáp án » 21/07/2020 2,143

Câu 4:

Mọi công dân đều có quyền học không hạn chế, từ Tiểu học đến Trung học, Đại học và Sau đại học. Nội dung này thể hiện quyền nào dưới đây?

Xem đáp án » 21/07/2020 1,808

Câu 5:

Trường hợp nào dưới đây được ưu tiên tuyển chọn vào các trường đại học?

Xem đáp án » 21/07/2020 1,445

Câu 6:

Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của quyền học tập, quyền sáng tạo, quyền được phát triển của công dân?

Xem đáp án » 21/07/2020 1,261

Bình luận


Bình luận