Câu hỏi:

21/07/2020 243

Nhà máy C đã xử lí nước thải theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn trước khi thải ra môi trường. Trong trường hợp này, nhà máy C đã

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Việc xử lí nước thải theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn trước khi thải ra môi trường là đã thực hiện tốt pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các nghĩa vụ của công dân khi thực hiện hoạt động kinh doanh, nghĩa vụ nào được coi là quan trọng nhất?

Xem đáp án » 21/07/2020 2,719

Câu 2:

Nhà nước áp dụng các biện pháp hữu hiệu nhằm giảm tỉ lệ mắc bệnh, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ, đảm bảo phát triển giống nòi là nội dung của phát triển nước ở lĩnh vực nào dưới đây?

Xem đáp án » 21/07/2020 1,847

Câu 3:

Ngành, nghề, lĩnh vực, địa bàn kinh doanh trong trường hợp nào thì được miễn, giảm thuế?

Xem đáp án » 21/07/2020 1,229

Câu 4:

Trường THPT X đã phát động phong trào góp cờ hưởng ứng chương trình “Góp cờ Tổ quốc cho Trường Sa” nhằm góp phần giáo dục cho học sinh nghĩa vụ nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án » 21/07/2020 656

Câu 5:

Mọi công dân khi có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận

Xem đáp án » 21/07/2020 515

Câu 6:

Sau khi tốt nghiệp đại học, B quyết định khởi nghiệp kinh doanh sản phẩm mây tre đan vì đó là nghề truyền thống của gia đình. Mẹ B không đồng ý vì muốn anh làm việc ở thành phố. Bố B cho rằng: Làm ở đâu, nghề nào cũng được, quan trọng là mình quyết tâm và sáng tạo, bố sẽ hỗ trợ và giúp đỡ con. Anh trai B hứa sẽ tìm giúp thị trường tiêu thụ. B rủ bạn Q, P cùng làm chung nhưng Q nói: Tớ đang đợi bố xin việc ở chỗ lương cao, nghề nhàn. P cho rằng: Mình tốt nghiệp bằng giỏi nên đang đợi các công ti lớn gọi đi làm. Những ai dưới đây hiểu đúng chính sách giải quyết việc làm của nhà nước?

Xem đáp án » 21/07/2020 482

Câu 7:

Nam thanh niên đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự là nội dung cơ bản của pháp luật về lĩnh vực nào dưới đây?

Xem đáp án » 21/07/2020 392

Bình luận


Bình luận