Câu hỏi:

22/07/2020 1,491

Thể loại văn học nào sau đây không đúng với "Bài ca ngất ngưởng" của Nguyễn Công Trứ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hát xoan (hát xuân) không phải thể loại của Bài ca ngất ngưởng.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu thơ “Đô môn giải tổ chi niên” được hiểu như thế nào?

Xem đáp án » 22/07/2020 4,696

Câu 2:

Bài thơ "Bài ca ngất ngưởng" được ra đời trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án » 22/07/2020 1,118

Câu 3:

Những biểu hiện của sở thích khác thường, trái khoáy trong mười câu thơ tiếp theo là gì?

Xem đáp án » 22/07/2020 698

Câu 4:

Nhận định sau đây đúng hay sai?        

  “Nguyễn Công Trứ là người kế thừa và phát triển cho hát nói một nội dung phù hợp với chức năng và cấu trúc của nó”

Xem đáp án » 22/07/2020 597

Câu 5:

Đáp án không phải giá trị nội dung của bài thơ "Bài ca ngất ngưởng"?

Xem đáp án » 22/07/2020 559

Câu 6:

Khái niệm : “Hát nói là thể tổng hợp giữa ca nhạc và thơ, có tính chất tự do thích hợp với việc thể hiện con người cá nhân”. Khái niệm trên đúng hay sai?

Xem đáp án » 22/07/2020 467

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK