Câu hỏi:

23/07/2020 771

Phân số 3451000 được đọc là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phân số 3451000được đọc là ba trăm bốn mươi lăm phần nghìn

Đáp án cần chọn là D 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một giá sách có tất cả 80 quyển sách, trong đó có 310 số sách là sách tiếng anh, 12 số sách là sách toán, còn lại là sách văn. Hỏi trên giá có bao nhiêu quyển sách văn?

Xem đáp án » 23/07/2020 2,250

Câu 2:

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 60100...610

Xem đáp án » 23/07/2020 606

Câu 3:

Mẫu số của một phân số thập phân có thể là những số nào?

Xem đáp án » 23/07/2020 427

Câu 4:

Cho các phân số sau:

38;910;3550;57100;99140;24688000;36895100000

Trong các phân số trên, có bao nhiêu phân số thập phân?

Xem đáp án » 23/07/2020 407

Câu 5:

Phân số “bảy mươi chín phần nghìn” được viết là

Xem đáp án » 23/07/2020 379

Câu 6:

Trong các phân số sau, phân số nào là phân số thập phân?

Xem đáp án » 23/07/2020 351

Bình luận


Bình luận