Câu hỏi:

23/07/2020 126

Phân số “bảy mươi chín phần nghìn” được viết là

Trả lời:

Phân số “bảy mươi chín phần nghìn” được viết là: 791000

Đáp án cần chọn là A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một giá sách có tất cả 80 quyển sách, trong đó có 310 số sách là sách tiếng anh, 12 số sách là sách toán, còn lại là sách văn. Hỏi trên giá có bao nhiêu quyển sách văn?

Xem đáp án » 23/07/2020 459

Câu 2:

Mẫu số của một phân số thập phân có thể là những số nào?

Xem đáp án » 23/07/2020 163

Câu 3:

Phân số 3451000 được đọc là

Xem đáp án » 23/07/2020 146

Câu 4:

Cho các phân số sau:

38;910;3550;57100;99140;24688000;36895100000

Trong các phân số trên, có bao nhiêu phân số thập phân?

Xem đáp án » 23/07/2020 104

Câu 5:

Trong các phân số sau, phân số nào là phân số thập phân?

Xem đáp án » 23/07/2020 96

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »