Câu hỏi:

25/07/2020 5,703

Chọn câu sai:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là B

Ta có:

    + Góc là hình gồm hai tia chung gốc nên A đúng.

    + Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau nên B sai vì hai tia chung gốc chưa chắc đã đối nhau.

    + Hai góc bằng nhau có số đo bằng nhau nên C đúng.

    + Hai góc có số đo bằng nhau thì bằng nhau nên D đúng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có tất cả bao nhiêu góc trong hình vẽ sau:

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

Xem đáp án » 25/07/2020 3,223

Câu 2:

Cho hình vẽ sau, hãy liệt kê các góc đỉnh C trong hình?

Xem đáp án » 25/07/2020 1,765

Câu 3:

Kể tên các góc có trên hình vẽ:

Trắc nghiệm: Góc - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Xem đáp án » 25/07/2020 1,763

Câu 4:

Vẽ các góc xOy, yOz, zOt sao cho tia Oz nằm trong góc xOy, tia Oy nằm trong góc zOt và xOt là góc bẹt. Hình vẽ nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 25/07/2020 961

Câu 5:

Kể tên các góc đỉnh D có trong hình vẽ sau:

Xem đáp án » 25/07/2020 957

Câu 6:

Kể tên tất cả các góc có một cạnh là Om có trên hình vẽ sau:

Trắc nghiệm: Góc - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Xem đáp án » 25/07/2020 874

Bình luận


Bình luận