Câu hỏi:

26/07/2020 487

Số 4679 được đọc là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Số 4679 được đọc là bốn nghìn sáu trăm bảy mươi chín.

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Số bé nhất có ba chữ số và có tổng các chữ số bằng 22 là ...

Xem đáp án » 26/07/2020 2,462

Câu 2:

Số tròn chục liền trước số một trăm nghìn viết là:

Xem đáp án » 26/07/2020 1,073

Câu 3:

Kéo thả số thích hợp để điền vào ô trống:

Xem đáp án » 26/07/2020 816

Câu 4:

Kéo thả số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án » 26/07/2020 547

Câu 5:

Viết số 4936 thành tổng (theo mẫu)

Mẫu: 8946 = 8000 + 900 + 40 + 6

Xem đáp án » 26/07/2020 338

Câu 6:

Số mười ba nghìn sáu trăm linh năm được viết là:

Xem đáp án » 26/07/2020 319

Bình luận


Bình luận