Trắc nghiệm Toán 4 Bài 1: (có đáp án) ôn tập các số đến 100000

  • 1319 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Số 4679 được đọc là:

Xem đáp án

Số 4679 được đọc là bốn nghìn sáu trăm bảy mươi chín.

Đáp án B


Câu 2:

Số mười ba nghìn sáu trăm linh năm được viết là:

Xem đáp án

Số mười ba nghìn sáu trăm linh năm được viết là 13605.

Đáp án B

 


Câu 3:

Kéo thả số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

Dãy số đã cho là các số tròn nghìn liên tiếp (hai số liên tiếp hơn kém nhau 1000 đơn vị).

Ta có: 13000+1000=14000

Ta có dãy số: 12000;13000;14000;15000

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 14000.


Câu 4:

Chữ số 9 trong số 56931 thuộc hàng nào?

Xem đáp án

Số 56931 gồm 5 chục nghìn, 6 nghìn, 9 trăm, 3 chục, 1 đơn vị.

Vậy chữ số 9 trong số 56931 thuộc hàng trăm.

Đáp án C


Câu 5:

Giá trị của chữ số 5 trong số 85246 là:

Xem đáp án

Chữ số 5 trong số 85246 thuộc hàng nghìn nên giá trị của chữ số 5 trong số 85246 là 5000.

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

8 tháng trước

Ngo Ngoc Diep Chi

1 tuần trước

Nguyễn Đức Hưng

Quá hay !

16 giờ trước

Nguyễn nho gia tường

ok

Bình luận


Bình luận

Thích chế tạo
20:11 - 27/10/2020

3)14000

Thích chế tạo
20:13 - 27/10/2020

6)99998

Thích chế tạo
20:15 - 27/10/2020

8)6205

Thích chế tạo
20:16 - 27/10/2020

10)4

nguyễn văn tài
21:28 - 01/07/2021

hay