Câu hỏi:

28/07/2020 40,576

Phát biểu nào dưới đây về đặc điểm chung của lớp Sâu bọ là sai?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Cơ thể sâu bọ có ba phần: đầu, ngực, bụng. Phần đầu có 1 đôi râu, phần ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh. Sâu bọ hô hấp bằng hệ thống ống khí

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Nhóm nào dưới đây gồm toàn những sâu bọ sống ở môi trường nước?

Xem đáp án » 10/05/2020 57,507

Câu 2:

 Động vật nào dưới đây không có lối sống kí sinh?

Xem đáp án » 10/05/2020 38,883

Câu 3:

Nhóm nào dưới đây gồm toàn những sâu bọ là thiên địch trên đồng ruộng?

Xem đáp án » 10/05/2020 37,496

Câu 4:

Lớp Sâu bọ có khoảng gần

Xem đáp án » 10/05/2020 28,172

Câu 5:

 Phát biểu nào dưới đây về đặc điểm chung của lớp Sâu bọ là đúng?

Xem đáp án » 10/05/2020 21,177

Câu 6:

Loài sâu bọ có vai trò giúp cho quá trình thụ phấn ở cây trồng nhiều nhất là?

Xem đáp án » 28/07/2020 13,789

Bình luận


Bình luận