Câu hỏi:

29/07/2020 5,113

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Đáp án chính xác

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập hơn 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C
Đa dạng sinh học được biểu thị bằng số lượng loài

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây thường gặp ở động vật sống ở môi trường đới lạnh?

Xem đáp án » 29/07/2020 10,707

Câu 2:

Sự đa dạng về loài phụ thuộc vào?

Xem đáp án » 29/07/2020 4,332

Câu 3:

Lợi ích của đa dạng sinh học động vật ở Việt Nam là gì?

Xem đáp án » 29/07/2020 1,965

Câu 4:

Đặc điểm cấu tạo giúp chuột nhảy thích nghi với nhiệt độ nóng của môi trường

Xem đáp án » 29/07/2020 1,905

Câu 5:

Tập tính ở động vật đới lạnh là?

Xem đáp án » 29/07/2020 1,604

Câu 6:

Lớp mỡ rất dày ở chim cánh cụt có vai trò gì?

Xem đáp án » 29/07/2020 1,421

Bình luận


Bình luận