Câu hỏi:

29/07/2020 472

Tại sao trên đồng ruộng ở đồng bằng miền Bắc Việt Nam có 7 loại rắn sống chung mà không cạnh tranh nhau?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D
Trên đồng ruộng ở đồng bằng miền Bắc Việt Nam có 7 loại rắn sống chung mà không cạnh tranh nhau: Vì mỗi loài rắn sống trong một điều kiện nhất định khác nhau. Vì mỗi loài rắn có nguồn sống nhất định khác nhau. Vì mỗi loài rắn có tập tính hoạt động nhất định khác nhau.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây thường gặp ở động vật sống ở môi trường đới lạnh?

Xem đáp án » 29/07/2020 8,530

Câu 2:

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 29/07/2020 3,520

Câu 3:

Sự đa dạng về loài phụ thuộc vào?

Xem đáp án » 29/07/2020 2,750

Câu 4:

Tập tính ở động vật đới lạnh là?

Xem đáp án » 29/07/2020 1,052

Câu 5:

Hiện tượng ngủ đông của động vật đới lạnh có ý nghĩa gì?

Xem đáp án » 29/07/2020 927

Câu 6:

Lớp mỡ rất dày ở chim cánh cụt có vai trò gì?

Xem đáp án » 29/07/2020 840

Câu 7:

Động vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa có độ đa dạng như thế nào?

Xem đáp án » 29/07/2020 808

Bình luận


Bình luận