Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 57: (có đáp án) Đa dạng sinh học (phần 2)

  • 1949 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Tiêu chí nào dưới đây biểu thị sự đa dạng sinh học?

Xem đáp án

Đáp án C
Số lượng loài biểu thị sự đa dạng sinh học


Câu 2:

Sự đa dạng về loài phụ thuộc vào?

Xem đáp án

Đáp án D
Sự đa dạng về loài phụ thuộc vào môi trường sống


Câu 3:

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án C
Đa dạng sinh học được biểu thị bằng số lượng loài


Câu 4:

Đặc điểm nào sau đây thường gặp ở động vật sống ở môi trường đới lạnh?

Xem đáp án

Đáp án B

Động vật sống ở môi trường đới lạnh lông chuyển sang màu trắng vào mùa đông


Câu 5:

Lớp mỡ rất dày ở chim cánh cụt có vai trò gì?

Xem đáp án

Đáp án D
Lớp mỡ rất dày ở chim cánh cụt có vai trò giúp chim giữ nhiệt cho cơ thể,  dự trữ năng lượng chống rét


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận