Câu hỏi:

29/07/2020 693

Đặc điểm nào dưới đây không có ở các động vật đới nóng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Hoạt động vào ban ngày trong mùa hè không có ở các động vật đới nóng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây thường gặp ở động vật sống ở môi trường đới lạnh?

Xem đáp án » 29/07/2020 9,475

Câu 2:

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 29/07/2020 4,167

Câu 3:

Sự đa dạng về loài phụ thuộc vào?

Xem đáp án » 29/07/2020 3,337

Câu 4:

Tập tính ở động vật đới lạnh là?

Xem đáp án » 29/07/2020 1,344

Câu 5:

Lớp mỡ rất dày ở chim cánh cụt có vai trò gì?

Xem đáp án » 29/07/2020 1,120

Câu 6:

Hiện tượng ngủ đông của động vật đới lạnh có ý nghĩa gì?

Xem đáp án » 29/07/2020 1,103

Câu 7:

Đặc điểm cấu tạo giúp chuột nhảy thích nghi với nhiệt độ nóng của môi trường

Xem đáp án » 29/07/2020 1,006

Bình luận


Bình luận