Câu hỏi:

29/07/2020 902

Trong các nguyên nhân sau, đâu là nguyên nhân chính dẫn đến sự diệt vong của nhiều loài động thực vật hiện nay?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A
Nguyên nhân chính dẫn đến sự diệt vong của nhiều loài động thực vật hiện nay do các hoạt động của con người.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây thường gặp ở động vật sống ở môi trường đới lạnh?

Xem đáp án » 29/07/2020 9,529

Câu 2:

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 29/07/2020 4,188

Câu 3:

Sự đa dạng về loài phụ thuộc vào?

Xem đáp án » 29/07/2020 3,355

Câu 4:

Tập tính ở động vật đới lạnh là?

Xem đáp án » 29/07/2020 1,347

Câu 5:

Lớp mỡ rất dày ở chim cánh cụt có vai trò gì?

Xem đáp án » 29/07/2020 1,123

Câu 6:

Hiện tượng ngủ đông của động vật đới lạnh có ý nghĩa gì?

Xem đáp án » 29/07/2020 1,113

Câu 7:

Đặc điểm cấu tạo giúp chuột nhảy thích nghi với nhiệt độ nóng của môi trường

Xem đáp án » 29/07/2020 1,016

Bình luận


Bình luận