Câu hỏi:

29/07/2020 667

Đa dạng sinh học ở môi trường đới lạnh và đới nóng rất thấp vì:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Đa dạng sinh học ở môi trường đới lạnh và đới nóng rất thấp vì: điều kiện khí hậu khắc nghiệt chỉ có những loài có thích nghi đặc trưng mới tồn tại được

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây thường gặp ở động vật sống ở môi trường đới lạnh?

Xem đáp án » 29/07/2020 8,493

Câu 2:

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 29/07/2020 3,502

Câu 3:

Sự đa dạng về loài phụ thuộc vào?

Xem đáp án » 29/07/2020 2,735

Câu 4:

Tập tính ở động vật đới lạnh là?

Xem đáp án » 29/07/2020 1,038

Câu 5:

Hiện tượng ngủ đông của động vật đới lạnh có ý nghĩa gì?

Xem đáp án » 29/07/2020 919

Câu 6:

Lớp mỡ rất dày ở chim cánh cụt có vai trò gì?

Xem đáp án » 29/07/2020 828

Câu 7:

Động vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa có độ đa dạng như thế nào?

Xem đáp án » 29/07/2020 799

Bình luận


Bình luận