Câu hỏi:

29/07/2020 832

Động vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa có độ đa dạng như thế nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Động vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa có độ đa dạng cao

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây thường gặp ở động vật sống ở môi trường đới lạnh?

Xem đáp án » 29/07/2020 8,599

Câu 2:

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 29/07/2020 3,564

Câu 3:

Sự đa dạng về loài phụ thuộc vào?

Xem đáp án » 29/07/2020 2,797

Câu 4:

Tập tính ở động vật đới lạnh là?

Xem đáp án » 29/07/2020 1,079

Câu 5:

Hiện tượng ngủ đông của động vật đới lạnh có ý nghĩa gì?

Xem đáp án » 29/07/2020 948

Câu 6:

Lớp mỡ rất dày ở chim cánh cụt có vai trò gì?

Xem đáp án » 29/07/2020 855

Bình luận


Bình luận