Câu hỏi:

30/07/2020 381

Lan viết: “ 80450 - 27184 = 53276 ”. Theo em, Lan làm đúng hay sai?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích bằng diện tích mảnh đất  hình vuông cạnh 90m. Tính chu vi mảnh đất  hình chữ nhật đó, biết rằng chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là 135m.

Xem đáp án » 30/07/2020 810

Câu 2:

Phép cộng các số tự nhiên có những tính chất nào dưới đây?

Xem đáp án » 30/07/2020 482

Câu 3:

Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào ô trống:

Xem đáp án » 30/07/2020 411

Câu 4:

Với a = 138, b = 95 thì giá trị của biểu thức 246 + 113×a - b là:

Xem đáp án » 30/07/2020 378

Câu 5:

Một cửa hàng bán gạo ngày thứ nhất bán được 3750kg gạo, ngày thứ hai bán được bằng 45 số gạo bán được của ngày thứ nhất, ngày thứ ba bán được số gạo bằng trung bình cộng số gạo của hai ngày đầu. Hỏi trong cả ba ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Xem đáp án » 30/07/2020 320

Câu 6:

Điền số thích hợp vào ô trống: 37245+53432= 

Xem đáp án » 30/07/2020 297

Bình luận


Bình luận