Câu hỏi:

30/07/2020 380

Với a = 138, b = 95 thì giá trị của biểu thức 246 + 113×a - b là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nếu a=138,b=95 thì

246+113×a−b=246+113×138−95=246+15594−95=15840−95=15745

Vậy với a=138, b=95 thì  biểu thức 246+113×a−b có giá trị là 15745.

Chú ý

Học sinh có thể làm sai khi tính lần lượt từ trái sang phải, từ đó chọn đáp án sai là D.

Đáp án C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích bằng diện tích mảnh đất  hình vuông cạnh 90m. Tính chu vi mảnh đất  hình chữ nhật đó, biết rằng chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là 135m.

Xem đáp án » 30/07/2020 815

Câu 2:

Phép cộng các số tự nhiên có những tính chất nào dưới đây?

Xem đáp án » 30/07/2020 483

Câu 3:

Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào ô trống:

Xem đáp án » 30/07/2020 413

Câu 4:

Lan viết: “ 80450 - 27184 = 53276 ”. Theo em, Lan làm đúng hay sai?

Xem đáp án » 30/07/2020 382

Câu 5:

Một cửa hàng bán gạo ngày thứ nhất bán được 3750kg gạo, ngày thứ hai bán được bằng 45 số gạo bán được của ngày thứ nhất, ngày thứ ba bán được số gạo bằng trung bình cộng số gạo của hai ngày đầu. Hỏi trong cả ba ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Xem đáp án » 30/07/2020 327

Câu 6:

Điền số thích hợp vào ô trống: 37245+53432= 

Xem đáp án » 30/07/2020 299

Bình luận


Bình luận