Câu hỏi:

30/07/2020 13,898

Ánh sáng truyền theo đường thẳng khi ánh sáng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Ta có: Định luật truyền thẳng của ánh sáng:

Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng:

Xem đáp án » 30/07/2020 23,350

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng về “Định luật truyền thẳng ánh sáng”

Xem đáp án » 30/07/2020 22,637

Câu 3:

Chùm sáng song song gồm các tia sáng………………trên đường truyền của chúng.

Xem đáp án » 30/07/2020 17,624

Câu 4:

Chùm sáng phân kì gồm:

Xem đáp án » 30/07/2020 10,758

Câu 5:

Chùm tia hội tụ gồm:

Xem đáp án » 30/07/2020 6,229

Câu 6:

Chọn phương án đúng trong các câu sau:

Xem đáp án » 30/07/2020 3,394

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK