Câu hỏi:

30/07/2020 23,348

Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D
Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có hướng gọi là tia sáng

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng về “Định luật truyền thẳng ánh sáng”

Xem đáp án » 30/07/2020 22,633

Câu 2:

Chùm sáng song song gồm các tia sáng………………trên đường truyền của chúng.

Xem đáp án » 30/07/2020 17,619

Câu 3:

Ánh sáng truyền theo đường thẳng khi ánh sáng:

Xem đáp án » 30/07/2020 13,891

Câu 4:

Chùm sáng phân kì gồm:

Xem đáp án » 30/07/2020 10,756

Câu 5:

Chùm tia hội tụ gồm:

Xem đáp án » 30/07/2020 6,226

Câu 6:

Chọn phương án đúng trong các câu sau:

Xem đáp án » 30/07/2020 3,392

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK