Câu hỏi:

31/07/2020 403

Nội dung dưới đây đúng hay sai? “Kết cấu mở “càng…càng” thể hiện tình – cảnh dường như không có dấu chấm hết, cảnh vẫn bay trong không khí thần tiên và cảm xúc của con người đối với Hương Sơn là vô tận, vô biên”

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Kết cấu mở “càng…càng”: dường như tình – cảnh không có dấu chấm hết, cảnh vẫn bay trong không khí thần tiên và cảm xúc của con người đối với Hương Sơn là vô tận, vô biên.

Đáp án cần chọn là: A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

“Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái

Lững lờ khe Yến cá nghe kinh”

Hãy nêu những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong hai câu thơ trên?

Xem đáp án » 31/07/2020 2,610

Câu 2:

“Bầu trời cảnh Bụt,

Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay.

Kìa non non, nước nước, mây mây,

“Đệ nhất động” hỏi là đây có phải?”

Nghệ thuật được sử dụng trong bốn câu thơ trên là gì?

Xem đáp án » 31/07/2020 758

Câu 3:

Hai câu thơ sau sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

“Này suối Giải Oan, này chùa Cửa Võng,

Này hang Phật Tích, này động Tuyết Quynh,”

Xem đáp án » 31/07/2020 594

Câu 4:

Câu hỏi tu từ “Đệ nhất động hỏi là đây có phải?” bộc lộ thái độ gì của tác giả khi đứng trước vẻ đẹp thiên nhiên ở Hương Sơn?

Xem đáp án » 31/07/2020 459

Câu 5:

 “Chừng giang sơn còn đợi ai đây,

Hay tạo hóa khéo ra tay xếp đặt”

Nghệ thuật được sử dụng ở hai câu thơ trên là:

Xem đáp án » 31/07/2020 424

Câu 6:

Hai câu thơ sau sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

“Thăm thẳm một hang lồng bóng nguyệt,

Gập ghềnh mấy lối uốn thang mây”

Xem đáp án » 31/07/2020 393

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK