Câu hỏi:

31/07/2020 646

Một buổi ban trưa thức giấc, Nam nhìn chiếc đồng hồ (không số) qua chiếc gương gắn ở trên cửa. Nam thấy đồng hồ chỉ 10h. Hỏi chính xác lúc đó đồng hồ chỉ mấy giờ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Lấy đối xứng các điểm của ảnh qua gương, ta suy ra vị trí của kim như hình

Lúc đó kim ngắn chỉ số 2, kim dài chỉ số 12

Mặt khác, do là ban ngày

Đồng hồ lúc đó chỉ 14h

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khoảng cách từ một điểm sáng S đến gương phẳng bằng 1m. Khoảng cách từ ảnh S’ của điểm sáng S đến điểm sáng S là:

Xem đáp án » 31/07/2020 38,868

Câu 2:

Khi soi gương, ta thấy:

Xem đáp án » 31/07/2020 27,759

Câu 3:

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có tính chất sau:

Xem đáp án » 31/07/2020 22,449

Câu 4:

Vì sao ta nhìn thấy ảnh của một vật trong gương phẳng?

Xem đáp án » 31/07/2020 16,192

Câu 5:

Điểm sáng S đặt trước gương phẳng, cách gương phẳng một đoạn 5cm và cho ảnh S’. Khoảng cách SS’ lúc này là:

Xem đáp án » 31/07/2020 14,127

Câu 6:

Một vật sáng AB đặt trước gương phẳng như hình. Góc tạo bởi vật và mặt gương bằng 600 . Góc tạo bởi ảnh và mặt gương là:

Xem đáp án » 31/07/2020 8,765

Câu 7:

So sánh khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng với khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương?

Xem đáp án » 31/07/2020 6,720

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK