Câu hỏi:

01/08/2020 17,710

Cho hình tứ diện ABCD, phát biểu nào sau đây là đúng?

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương án A sai vì nếu AC cắt BD thì 4 điểm A, B, C, D đồng phẳng, điều này mẫu thuẫn với A, B, C, D là 4 đỉnh của một tứ diện.

Phương án B đúng vì nếu chúng có điểm chung thì A, B, C, D không thể là 4 đỉnh của một tứ diện

Phương án C sai vì nếu có một mặt phẳng chứa AD và BC thì 4 điểm A, B, C, D đồng phẳng, điều này mâu thuẫn với A, B, C, D là 4 đỉnh của một tứ diện.

Phương án D sai.

Chọn phương án B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một mặt phẳng hoàn toàn được xác định nếu biết điều nào sau đây?

Xem đáp án » 01/08/2020 57,530

Câu 2:

Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua

Xem đáp án » 01/08/2020 22,639

Câu 3:

Có duy nhất một mặt phẳng đi qua

Xem đáp án » 01/08/2020 21,868

Câu 4:

Cho 4 điểm không cùng thuộc một mặt phẳng. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là sai?

Xem đáp án » 01/08/2020 20,483

Câu 5:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

Xem đáp án » 01/08/2020 19,061

Câu 6:

Cho hình chóp S.ABCD, O là giao điểm của AC và BD, phát biểu nào sau đây là đúng?

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Xem đáp án » 01/08/2020 13,563

Bình luận


Bình luận