Câu hỏi:

01/08/2020 2,943

Cho các đường thẳng không song song với phương chiếu. khẳng định nào sau đây là đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hình biểu diễn của một tam giác đều là hình nào sau đây?

Xem đáp án » 01/08/2020 6,316

Câu 2:

Cho tứ diện ABCD. M là trọng tâm của tam giác ABC. Hình chiếu song song của điểm M theo phương CD lên mặt phẳng (ABD) là điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 01/08/2020 5,593

Câu 3:

Hình biểu diễn của một hình thoi là hình nào sau đây?

Xem đáp án » 01/08/2020 4,013

Câu 4:

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 01/08/2020 3,867

Câu 5:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. M là trung điểm của SC. Hình chiếu song song của điểm M theo phương AB lên mặt phẳng (SAD) là điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 01/08/2020 3,394

Câu 6:

Khẳng định nào sau đây là đúng.

Xem đáp án » 01/08/2020 2,642

Bình luận


Bình luận