Câu hỏi:

02/08/2020 724

Ngô Thì Nhậm đỗ tiến sĩ vào khoa nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Năm Ất Mùi (1975) Ngô Thì Nhậm đỗ tiến sĩ, từng được chúa Trịnh giao cho chức Đốc đồng trấn Kinh Bắc.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tài năng Ngô Thì Nhậm được phát huy cao độ trong giai đoạn nào?

Xem đáp án » 02/08/2020 667

Câu 2:

Ngô Thì Nhậm từng làm quan dưới triều đại nào?

Xem đáp án » 02/08/2020 522

Câu 3:

Ngô Thì Nhậm xuất thân trong gia đình như thế nào?

Xem đáp án » 02/08/2020 455

Câu 4:

Địa danh nào sau đây là quê hương của Ngô Thì Nhậm?

Xem đáp án » 02/08/2020 400

Câu 5:

Nội dung nào dưới đây không đúng về sự nghiệp văn học của Ngô Thì Nhậm?

Xem đáp án » 02/08/2020 380

Câu 6:

Đáp án nào không phải là sáng tác của Ngô Thị Nhậm?

Xem đáp án » 02/08/2020 347

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK