Câu hỏi:

03/08/2020 81

Kết quả của phép chia 528 : 3 là:

Trả lời:

Đáp án A

5 chia 3 được 1; viết 11 nhân 3 bằng 3. Lấy 5 trừ 3 bằng 2.

* Hạ 2, được 22. Lấy 22 chia 3 được 7, viết 77 nhân 3 bằng 21, lấy 22 trừ 21 bằng 1.

* Hạ 8, được 18, lấy 18 chia 3 được 6,viết 6. Lấy 6 nhân 3 bằng 1818 trừ 18 bằng 0.

Vậy 528 : 3 = 176

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án » 03/08/2020 96

Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Một quyển sách dày 306 trang và gồm 9 chương, mỗi chương có số trang bằng nhau.

Xem đáp án » 03/08/2020 84

Câu 3:

Số dư của phép chia 376 : 5 là:

Xem đáp án » 03/08/2020 83

Câu 4:

Điền các số  336; 48; 6; 8 vào ô trống thích hợp để được phép tính đúng.

Xem đáp án » 03/08/2020 77

Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Xem đáp án » 03/08/2020 74

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85