Câu hỏi:

03/08/2020 84

Số dư của phép chia 376 : 5 là:

Trả lời:

Đáp án B

Vậy 376 : 5 = 75 (dư 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án » 03/08/2020 97

Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Một quyển sách dày 306 trang và gồm 9 chương, mỗi chương có số trang bằng nhau.

Xem đáp án » 03/08/2020 85

Câu 3:

Kết quả của phép chia 528 : 3 là:

Xem đáp án » 03/08/2020 81

Câu 4:

Điền các số  336; 48; 6; 8 vào ô trống thích hợp để được phép tính đúng.

Xem đáp án » 03/08/2020 77

Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Xem đáp án » 03/08/2020 75

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85