Câu hỏi:

03/08/2020 97

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Trả lời:

Ta có: 368 : 8 = 46 và 368 : 4 = 92

a) Giảm 368 đi 8 lần thì được số 46.

b) 14 của 368 bằng 92.

Vậy số cần điền vào chỗ trống lần lượt là 46 và 92.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Một quyển sách dày 306 trang và gồm 9 chương, mỗi chương có số trang bằng nhau.

Xem đáp án » 03/08/2020 84

Câu 2:

Số dư của phép chia 376 : 5 là:

Xem đáp án » 03/08/2020 83

Câu 3:

Kết quả của phép chia 528 : 3 là:

Xem đáp án » 03/08/2020 81

Câu 4:

Điền các số  336; 48; 6; 8 vào ô trống thích hợp để được phép tính đúng.

Xem đáp án » 03/08/2020 77

Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Xem đáp án » 03/08/2020 75

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85