Câu hỏi:

04/08/2020 2,429

Bối cảnh giao tiếp hẹp được hiểu là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bối cảnh giao tiếp hẹp (còn gọi là bối cảnh tình huống): Đó là thời gian, địa điểm cụ thể, tình huống cụ thể.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bối cảnh giao tiếp rộng được hiểu là:

Xem đáp án » 04/08/2020 2,873

Câu 2:

Ngữ cảnh có vai trò như thế nào đối với người nghe (đọc) và quá trình lĩnh hội văn bản?

Xem đáp án » 04/08/2020 1,031

Câu 3:

Nhân tố của ngữ cảnh là:

Xem đáp án » 04/08/2020 583

Câu 4:

Trong giao tiếp, khi một người nói – một người nghe được gọi là:

Xem đáp án » 04/08/2020 502

Câu 5:

Ngữ cảnh là:

Xem đáp án » 04/08/2020 380

Câu 6:

Nội dung dưới đây đúng hay sai?

“Người nói và người nghe đều có “vai” nhất định, đều có đặc điểm khác nhau về lứa tuổi, nghề nghiệp, cá tính, địa vị xã hội,…”

Xem đáp án » 04/08/2020 288

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK