Câu hỏi:

05/08/2020 2,259

Năm 1948 – 1957, Nguyễn Tuân giữ chức vụ nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Năm 1948 – 1957, Nguyễn Tuân là Tổng thư kí hội nhà văn Việt Nam.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận định nào dưới đây đúng về con người Nguyễn Tuân?

Xem đáp án » 05/08/2020 6,927

Câu 2:

Địa danh nào dưới đây là quê của Nguyễn Tuân?

Xem đáp án » 05/08/2020 1,097

Câu 3:

Nguyễn Tuân xuất thân trong gia đình như thế nào?

Xem đáp án » 05/08/2020 1,072

Câu 4:

Nguyễn Tuân được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm bao nhiêu?

Xem đáp án » 05/08/2020 1,016

Câu 5:

Vì sao Nguyễn Tuân bị bắt đi tù?

Xem đáp án » 05/08/2020 374

Câu 6:

Tác phẩm nào không phải của nhà văn Nguyễn Tuân? 

Xem đáp án » 05/08/2020 293

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK