Câu hỏi:

05/08/2020 3,745

Ban đầu, tác phẩm "Chữ người tử tù" có tên là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tác phẩm lúc đầu có tên là “Dòng chữ cuối cùng”.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lời khuyên của Huấn Cao: “Ở đây lẫn lộn. Ta khuyên thầy quản nên thay chốn ở đi. Chỗ này không phải là nơi để treo một bức lụa trắng với nét chữ vuông tươi tắn nó nói lên những cái hoài bão tung hoành của một đời con người”. Ý nghĩa của lời khuyên là:

Xem đáp án » 05/08/2020 5,443

Câu 2:

Những chi tiết nào dưới đây thể hiện tài viết chữ đẹp của Huấn Cao?

Xem đáp án » 05/08/2020 4,129

Câu 3:

Nhân vật chính trong "Vang bóng một thời" phần lớn là:

Xem đáp án » 05/08/2020 3,623

Câu 4:

"Chữ người tử tù" được trích trong tập truyện nào dưới đây?

Xem đáp án » 05/08/2020 1,363

Câu 5:

Phong cách nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Tuân trước cách mạng tháng 8 là:

Xem đáp án » 05/08/2020 778

Câu 6:

Giá trị nội dung của tác phẩm "Chữ người tử tù" là:

Xem đáp án » 05/08/2020 643

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK