Câu hỏi:

10/08/2020 628

Khi cho Fe tác dụng với dung dịch HNO3, thu được Fe(NO3)2 cần cho:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây không bị hòa tan trong dung dịch NH3?

Xem đáp án » 10/08/2020 5,651

Câu 2:

Cho 17,4g FeCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí (đktc, NO là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là

Xem đáp án » 10/08/2020 2,602

Câu 3:

Trong phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân sắt (III) nitrat, tổng các hệ số cân bằng (là các số nguyên, tối giản) là

Xem đáp án » 10/08/2020 1,159

Câu 4:

Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác, nhờ phản ứng với dung dịch kiềm mạnh, đun nóng. Khi đó, từ ống nghiệm đựng muối amoni sẽ thấy:

Xem đáp án » 10/08/2020 558

Câu 5:

Cho phương trình : Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1) | Đề thi Hóa 11 có đáp án. X có thể là chất:

Xem đáp án » 10/08/2020 360

Câu 6:

Cho hỗn hợp các chất của nitơ sau: (1) NH3, (2) N2, (3) N2O, (4) NO, (5) N2O5, (6) NO2, (7) HNO3. Xác định công thức đúng lần lượt của X, Y, Z trong dãy chuyển hóa sau:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1) | Đề thi Hóa 11 có đáp án

Xem đáp án » 10/08/2020 317

Bình luận


Bình luận