Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1)

  • 2576 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phân bón nào sau đây làm tăng độ chua của đất?

Xem đáp án

Chọn B

NH4+ + H2O  NH3+ +H3O+

Khi tan trong nước muối amoni bị thủy phân tạo môi trường axit nên làm tăng độ chua của đất.


Câu 3:

Cho phương trình : Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1) | Đề thi Hóa 11 có đáp án. X có thể là chất:

Xem đáp án

Chọn C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận