Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 2)

  • 2449 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Trong phòng thí nghiệm, thường điều chế HNO3 bằng phản ứng:

Xem đáp án

Chọn B

Trong phòng thí nghiệm, axit HNO3 được điều chế bằng cách cho NaNO3 hoặc KNO3 tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng.


Câu 2:

Trong phản ứng hóa học giữa Ca và P, P đóng vai trò

Xem đáp án

Chọn C

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 2) | Đề thi Hóa 11 có đáp án

P có số oxi hóa giảm từ 0 xuống – 3 sau phản ứng nên là chất oxi hóa.


Câu 3:

Axit H3PO4  HNO3 cùng phản ứng được với tất cả các chất trong dãy

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Khí amoniac làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Thêm 250 ml dung dịch NaOH 2M vào 200 ml dung dịch H3PO4 1,5M. Muối tạo thành có khối lượng tương ứng là

Xem đáp án

Chọn C

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 2) | Đề thi Hóa 11 có đáp án

Vậy sau phản ứng thu được hai muối NaH2PO4 (x mol) và Na2HPO4 (y mol)

Bảo toàn P có: x + y = 0,3

Bảo toàn Na có: x + 2y = 0,5

Giải hệ phương trình được x = 0,1 và y = 0,2.

Vậy khối lượng hai muối NaH2PO4 và Na2HPO4 lần lượt là 12 gam và 28,4 gam.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận