Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 4)

  • 2437 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nhận xét đúng về muối amoni là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Dung dịch amoniac có tính bazơ do

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Trong công nghiệp, để điều chế H3PO4 có độ tinh khiết và nồng độ cao người ta thường

Xem đáp án

Chọn C

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 4) | Đề thi Hóa 11 có đáp án


Câu 4:

Cho 3,92 gam H3PO4 vào dung dịch chứa 4,4 gam NaOH. Số mol muối tạo thành là

Xem đáp án

Chọn A

nNaOH = 0,11 mol, naxit = 0,04 mol

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 4) | Đề thi Hóa 11 có đáp án → tạo hai muối Na2HPO4 (x mol) và Na3PO4 (y mol).

Bảo toàn Na có: 2x + 3y = 0,11

Bảo toàn P có: x + y = 0,04

→ x = 0,01 và y = 0,03.


Câu 5:

Phát biểu sai là

Xem đáp án

Chọn D

HNO3 đặc khi tác dụng với C, S, P nó khử các phi kim đến mức oxi hóa cao nhất.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận