Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 3)

  • 2436 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Phát biểu sai là

Xem đáp án

Chọn C

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 3) | Đề thi Hóa 11 có đáp án


Câu 3:

Nhận xét nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Chọn D

Dung dịch axit photphoric 85% không màu.


Câu 4:

Thuốc thử dùng để nhận biết ion PO43- trong dung dịch muối photphat là

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Trong những nhận xét dưới đây về muối nitrat của kim loại, nhận xét sai là

Xem đáp án

Chọn D

Các muối nitrat được sử dụng chủ yếu làm phân bón hóa học trong nông nghiệp, ngoài ra còn được sử dụng làm thuốc nổ đen...


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận