Câu hỏi:

10/10/2019 10,467

Pin quang điện là nguồn điện, trong đó:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Pin quang điện là nguồn điện trong đó quang năng được chuyển hóa trực tiếp thành điện năng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ánh sáng nhìn thấy có thể gây ra hiện tượng quang điện ngoài với

Xem đáp án » 10/10/2019 89,796

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 10/10/2019 84,126

Câu 3:

Khi chiếu vào một chất lỏng ánh sáng màu chàm thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là

Xem đáp án » 10/10/2019 64,030

Câu 4:

Trong các nguồn bức xạ đang hoạt động: hồ quang điện, màn hình máy vô tuyến, lò sưởi điện, lò vi sóng; nguồn phát ra tia tử ngoại mạnh nhất là

Xem đáp án » 10/10/2019 47,542

Câu 5:

Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa vào hiện tượng

Xem đáp án » 10/10/2019 33,729

Câu 6:

Theo quan điệm của thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 10/10/2019 31,312

Câu 7:

Phát biểu nào sau đây là sai về bán dẫn

Xem đáp án » 10/10/2019 19,464

Bình luận


Bình luận