Câu hỏi:

13/08/2020 275

Câu chuyện giúp em hiểu những gì về các nhà thám hiểm?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Qua câu chuyện cho em biết các nhà thám hiểm là những con người ham hiểu biết, ham khám phá thế giới và họ có một tinh thần dũng cảm không sợ hi sinh quyết tâm đạt được mục đích đặt ra: khám phá những điều mới lạ của thế giới đặt nền móng, cơ sở cho các thế hệ sau tiếp tục tìm hiểu khám phá thế giới một cách đầy đủ hơn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ma-gien-lăng thực hiện cuộc thám hiểm với mục đích gì?

Xem đáp án » 13/08/2020 261

Câu 2:

Viết một đoạn văn nói về hoạt động du lịch hay thám hiểm, trong đó có sử dụng một| số từ ngữ vừa tìm được.

Xem đáp án » 13/08/2020 197

Câu 3:

Kể lại câu chuyện em đã nghe, đã đọc về du lịch hay thám hiểm.

Xem đáp án » 13/08/2020 191

Câu 4:

Màu sắc của dòng sông thay đổi như thế nào trong một ngày?

Xem đáp án » 13/08/2020 164

Câu 5:

Đoàn thám hiểm đã gặp những khó khăn gì dọc đường?

Xem đáp án » 13/08/2020 160

Câu 6:

Cách nói "dòng sông mặc áo" có gì hay?

Xem đáp án » 13/08/2020 140

Bình luận


Bình luận