Câu hỏi:

13/08/2020 141

Cách nói "dòng sông mặc áo" có gì hay?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cách nói "dòng sông mặc áo" là một cách nói nhân hóa làm cho dòng sông có đặc điểm như con người, cũng biết làm "điệu", biết làm duyên làm dáng, tạo nên sự gần gũi với con người.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu chuyện giúp em hiểu những gì về các nhà thám hiểm?

Xem đáp án » 13/08/2020 275

Câu 2:

Ma-gien-lăng thực hiện cuộc thám hiểm với mục đích gì?

Xem đáp án » 13/08/2020 261

Câu 3:

Viết một đoạn văn nói về hoạt động du lịch hay thám hiểm, trong đó có sử dụng một| số từ ngữ vừa tìm được.

Xem đáp án » 13/08/2020 197

Câu 4:

Kể lại câu chuyện em đã nghe, đã đọc về du lịch hay thám hiểm.

Xem đáp án » 13/08/2020 191

Câu 5:

Màu sắc của dòng sông thay đổi như thế nào trong một ngày?

Xem đáp án » 13/08/2020 164

Câu 6:

Đoàn thám hiểm đã gặp những khó khăn gì dọc đường?

Xem đáp án » 13/08/2020 160

Bình luận


Bình luận