Câu hỏi:

18/06/2019 191,850

X là một este no đơn chức có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5,5. Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

Ta có: RCOOR’ + NaOH t° RCOONa + R’OH

Meste = 5,5.16 = 88

→ neste = 2,288 = 0,025 mol

→ neste = nmuối = 0,025 mol

→Mmuối = MRCOONa=  = 82 gam/mol

→ R là CH3 → X là CH3COOR’

→ MCH3COOR' = 88 (g/mol)

→ MR’ = 29 → R’ là C2H5

→ Công thức cấu tạo thu gọn của X là CH3COOC2H5

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong cơ thể chất béo bị oxi hóa thành các chất nào sau đây ?

Xem đáp án » 18/06/2019 84,418

Câu 2:

Đốt cháy một lượng este no, đơn chức, mạch hở E cần 0,35 mol oxi thu được 0,3 mol CO2. Công thức phân tử của este này là

Xem đáp án » 18/06/2019 69,706

Câu 3:

Khi thủy phân một triglixerit X, thu được các axit béo gồm axit oleic, axit panmitic, axit stearic. Thể tích khí O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam X là:

Xem đáp án » 18/06/2019 49,201

Câu 4:

Este X tạo bởi ancol no, đơn chức,mạch hở và axit cacboxylic không no (có 1 liên kết đôi) đơn chức, mạch hở. Đốt cháy a mol X thu được 22,4 lít CO2 (đktc) và 9 gam H2O. Giá trị của a là

Xem đáp án » 18/06/2019 46,659

Câu 5:

Đốt cháy 2,58 gam một este đơn chức thu được 2,688 lít CO2 (đktc) và 1,62 gam H2O. Công thức phân tử của este đó là

Xem đáp án » 18/06/2019 24,221

Câu 6:

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở. Sản phẩm cháy được dẫn vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng 6,2 gam. Số mol H2O sinh ra và khối lượng kết tủa tạo ra là

Xem đáp án » 18/06/2019 23,686

Bình luận


Bình luận