Câu hỏi:

19/08/2020 115

Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon ta thu được chất nào?

Trả lời:

Xem lại phần khái nhiệm amin: Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon ta được amin.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức tổng quát của amin no 2 chức mạch hở là?  

Xem đáp án » 19/08/2020 6,832

Câu 2:

Amin no, mạch hở có công thức tổng quát là:

Xem đáp án » 19/08/2020 1,776

Câu 3:

Metylamin có thể được coi là dẫn xuất của:

Xem đáp án » 19/08/2020 1,354

Câu 4:

Công thức phân tử của etylmetylamin là

Xem đáp án » 19/08/2020 993

Câu 5:

Amin nào sau đây thuộc loại amin bậc ba?

Xem đáp án » 19/08/2020 757

Câu 6:

Chất nào sau đây không phải là amin?

Xem đáp án » 19/08/2020 410

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »